İç Mekan Tasarımı

İç mekan tasarımı, bir ortamı elde etmek için bir yapı içinde yaratıcı ve teknik çözümlerin uygulandığı çok yönlü bir meslektir. Bu çözümler işlevseldir, insanların yaşam kalitesini arttırır ve estetik açıdan çekicidir. Tasarımlar, yapının yalın haliyle koordine edilerek yaratılır ve projenin fiziksel konumunu ve sosyal içeriğini tanımlar. Tasarımlar, yönetmelik ve düzenleme gereksinimlerine uymalı ve çevresel sürdürülebilirlik ilkelerini desteklemelidir. İç mekan tasarım süreci, araştırma, analiz ve bilginin yaratıcı sürece entegrasyonu da dahil olmak üzere sistematik ve koordineli bir metodoloji izler, böylece müşterinin ihtiyaç ve kaynakları proje hedeflerini yerine getiren bir iç mekan üretmek için belirleyici olur

İç mekan tasarımı, halkın hayatını, sağlığını, güvenliğini ve refahını korumak ve geliştirmek için eğitim, deneyim ve inceleme yoluyla nitelikli, profesyonel bir iç mimar tarafından gerçekleştirilen hizmetler kapsamını içerir. Bu hizmetler aşağıdaki görevlerden herhangi birini veya tümünü içerebilir:

_Müşterinin amaç ve gereksinimlerinin araştırılması ve analizi; ve bu ihtiyaçları belirten belge, çizim ve şemaların geliştirilmesi;

_Mekan planlarının ve iki ve üç boyutlu tasarım konsepti çalışmalarını ve müşterinin program ihtiyaçlarını entegre eden ve iç mekantasarım ilkeleri ve insan davranışı teorileri bilgisine dayanan çalışma ve eskizlerin oluşturulması;

_Mekan planlarının ve tasarım konseptlerinin güvenli, işlevsel, estetik açıdan uygun olduğunu ve yönetmelik, erişilebilirlik, çevre ve sürdürülebilirlik yönergeleri de dahil olmak üzere tüm halk sağlığı, güvenliği ve refah gereksinimlerini karşıladığını doğrulanması;

_Tasarım konseptini uygun bir şekilde iletmek ve sosyo-psikolojik, işlevsel, bakım, yaşam döngüsü performansı, çevre ve güvenlik gereksinimlerini karşılamak için renk, malzeme ve kaplama seçimi;

_Yerleşimler ve detaylı ürün tanımı dahil, mobilya, demirbaş, teçhizat seçimi ve özellikleri; mobilya fiyatlandırmasını, tedarikini ve kurulumunu kolaylaştırmak için sözleşme belgelerinin sağlanması;

_Proje bütçelerinin ve programlarının hazırlanmasını içeren proje yönetimi hizmetlerinin sağlanması;

_Yapısal olmayan ve / veya sismik olmayan bölme düzenlerini göstermek için planlar, kotlar, detaylar ve şartnamelerden oluşan inşaat belgelerinin hazırlanması; güç ve iletişim yerleri; yansıyan tavan planları ve aydınlatma tasarımları; malzemeler ve kaplamalar; ve mobilya düzenleri;

_Bölgesel bina ve yangın yasalarına, belediye kanunlarına ve iç mekana uygulanabilir diğer tüm yasal tüzüklere, düzenlemelere ve yönergelere uymak için inşaat belgelerinin hazırlanması;

_Mimarlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere danışmanlık hizmeti vermek üzere tutulabilecek diğer müttefik tasarım profesyonelleriyle koordinasyon ve işbirliği; yapısal, mekanik ve elektrik mühendisleri ve çeşitli uzman danışmanlar;

Mimarlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere danışmanlık hizmeti vermek üzere tutulabilecek diğer müttefik tasarım profesyonelleriyle koordinasyon ve işbirliği; yapısal, mekanik ve elektrik mühendisleri ve çeşitli uzman danışmanlar;

Yapısal olmayan ve / veya sismik olmayan inşaatlar için inşaat belgelerinin, görevliler ile dosyalamak için gereken yasal gerekliliklere uygun olarak sorumlu iç mimar tarafından imzalanıp mühürlendiğinin doğrulanması;

Müşterinin temsilcisi olarak sözleşme belgelerinin, tekliflerin ve görüşmelerin idaresi;
Projenin uygulanması sırasında ve bitiminde, müşteri adına gözlem ve raporlama; ve sonrası için değerlendirme raporları hazırlamak.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.